Všeobecné obchodní podmínky Profesional CZ s.r.o.

1.platební podmínky

1.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, uhradí kupující první tři platby hotově nebo dobírkou, další platby pak bankovním převodem do 14-ti dnů od převzetí zboží na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu. 
1.2. Během doby plnění zakázky není možné zvýšit cenu. Zvýšení ceny musí kupující vždy předem písemně uznat.

2.odpovědnost za vady

Prodávající prohlašuje, že stav zboží odpovídá tomu, že se jedná o novou dosud nepoužitou věc a nejsou mu známy žádné vady bránící jeho řádnému užívání. Prodávající odpovídá za vady vyskytující se na zboží v okamžiku převzetí kupujícím.

3.záruka za jakost

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost ve smyslu §429 obchodního zákoníku. Záruční doba trvá 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

4.doprava

4.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, zajišťuje dopravu přepravní společnost a její cena je připočtena ke kupní ceně výrobku. Cena balíku po celém území ČR do 30 kg je v případě dobírky 100,- Kč bez DPH 21%. 
4.2. Prodávající je povinen zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.  
4.3. Zboží se přepravuje na nebezpečí prodávajícího. Za nebezpečí zničení, ztráty a poškození zodpovídá prodávající až doby předání přepravní službě nebo kupujícímu.
4.3. Objednané zboží je možné vyzvednout přímo na prodejně PROFESIONAL CZ s.r.o., Na Bořích 5, Plzeň.

5.všeobecné ustanovení­

5.1. Nebezpečí vzniku škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí kupujícím. Zboží je dodáno v okamžiku jeho převzetí kupujícím.  
5.2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob a odpovídá všem technickým normám a ostatním předpisům platným pro příslušné zboží. 
5.3. Prodávající je povinen předat kupujícímu se zbožím veškeré doklady potřebné k jeho dalšímu prodeji a užívání.

6.dodávky výrobků

6.1 Dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího je zboží dodáváno obvykle od 2 do 7 pracovních dnů, v případech zakázkové výroby a zboží, které není skladem, ale je pouze na objednávku je dodací lhůta delší. 
6.2 Minimální částka pro ukončení a odeslání objednávky je 500Kč bez DPH.

 

7.ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví- li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

7.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu.

8.EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.závěrečné ustanovení­

Záležitosti neupravené smlouvou nebo všeobecnými obchodními podmínkami podléhají právní úpravě obchodního zákoníku.

 

V Plzni dne 3. 1. 2017