Přehled norem pro ochranné a pracovní pomůcky

 

 

 

 

Rozdělení kategorií OOP

 

 

 

 • KATEGORIE I. – minimální rizika (nízké požadavky na ochranu)

 • KATEGORIE II. – střední rizika (např. proti mechanickým nebezpečím)

 • KATEGORIE III. – vysoká rizika (ochrana před nevratným poškozením a smrtelným nebezpečím např. poškození chemikáliemi, teplem, chladem, zářením..)

 

 

 

Označení CE

 

 

 

logo CE Označení CE na osobním ochranném prostředku je grafickým vyjádřením prohlášení o shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými ve směrnici o OOP a v dalších příslušných směrnicích. Označení CE je povinné pro OOP spadající do oblasti působnosti směrnice (EU)2016/425.

 

 

 

Ochranné pracovní rukavice

 

 

Ochranné pracovní rukavice splňují požadavky současné platné legislativy.(EN 420, EN 374, EN 388....). Na veškeré druhy poskytneme Prohlášení o shodě.

Při značení ochranných pracovních rukavic se vychází z všeobecných požadavků na rukavice EN 420 a používají se následující symboly:

 • Ochrana proti mechanickému riziku EN 388

  V revidovaném znění normy EN 388:2016 jsou nyní k dispozici dvě zkoušky odolnosti proti řezu čepelí. Metoda Coup zůstává oproti minulosti nezměněna a používá se pro materiály, které neotupují čepel. U materiálů, které ovlivňuji čepel, například u většiny materiálů odolných proti proříznutí, se vyžaduje zkouška TDM. V takových případech slouží výsledek TDM jako reálná reference o účinnosti, zatímco výsledek zkoušky Coup je pouze informativní, a označuje se proto X.

 1. Odolnost proti oděru (stupeň ochrany 0–4) Počet cyklů potřebných k vydření otvoru v kruhovém vzorku materiálu rukavice brusným papírem při konstantním tlaku a pohybu. Nejvyšší stupeň ochrany je 4, což odpovídá 8 000 cyklům.
 2. Odolnost proti proříznutí, zkouška Coup (stupeň ochrany 0–5) V tomto případě se měří počet otáček kruhového nože otáčejícího se konstantní rychlostí, které jsou zapotřebí k proříznutí rukavice. Výsledek se porovná s referenčním materiálem, aby bylo možné získat index. Nejvyšší stupeň ochrany je 5, což odpovídá indexu 20.
 3. Odolnost proti dalšímu trhání (stupeň ochrany 0–4) Síla nutná k dalšímu trhání naříznutého pravoúhlého vzorku rukavice, maximální síla je 75 N.
 4. Odolnost proti proražení (stupeň ochrany 0–4) Měření velikosti síly, která je nutná k proražení otvoru v rukavici hrotem o standardních rozměrech a s danou rychlostí (10 cm/min).
 • Tabulka k norme 388 - rukavice 

  5. Odolnost proti proříznutí podle řezné zkoušky ISO (stupeň ochrany A–F) Síla v newtonech (N) nutná k proříznutí vzorku pravoúhlou čepelí ve stanoveném zkušebním řezacím zařízení, například tomodynamometru (TDM). Tato zkouška je volitelná, pokud nedošlo k otupení ostří ve zkoušce Coup; v takovém případě se stává referenčním ukazatelem odolnosti proti proříznutí.

    Stupeň ochrany/(e)Odolnost proti proříznutí (N) A:2; B:5; C:10; D:15; E:22; F:30

          6. Ochrana proti nárazům (stupeň ochrany P) Zkouška ochrany proti nárazům se provádí podle normy EN 13594:2015 o ochranných rukavicích pro řidiče motocyklů. Zkouší se část poskytující ochranu, ale vzhledem k její omezené ploše nelze touto metodou zkoušet v části kolem prstů. Náraz má energii 5 J a přenášená síla musí odpovídat nejvyšší úrovni, v tomto případě úrovni 1, s individuálním výsledkem ≤ 9,0 kN a střední sílou ≤ 7,0 kN. Stupeň ochrany P f) Ochrana proti nárazu, EN 13594:2015 Úspěch (stupeň 1 ≤ 9 kN)

 

 • Ochrana proti nebezpečným chemickým rizikům EN 374
 • Ochrana proti mikroorganismům EN 374
 • Ochrana proti chladu EN 511

  a - odolnost proti vedení chladu 
  b - odolnost proti kontaktnímu chladu 
  c - odolnost proti průniku vody
 • Ochrana proti teplu a ohni EN 407

  a - hoření  (chování při hoření)
  b- kontaktní teplo (kontaktní teplota a mezní teplota)
  c- vedení tepla (zpoždění přenosu tepla)
  d - sálavé teplo (zpoždění přenosu tepla)
  e - malé kapky tekutého kovu ( kapky)
  f - velké množství tekutého kovu  ( hmotnost)
 • Ochrana proti radioaktivní kontaminaci a ionizujícímu záření EN 421

 

 

 

 

Ochrana sluchu

 

 

 

 

Vlastnosti a útlumové schopnosti u zátkových a mušlových chráničů upravují normy

 • EN 352-1 - mušlové (sluchátkové) chrániče sluchu

 • EN 352-2 - zátkové chrániče sluchu

 • EN 352-3 - mušlové chrániče sluchu montované na přilbu

 • EN 352-4 – elektrická sluchátka

 • EN 458 – návod na výběr, použití, používání a údržbu OOP proti hluku
 •  
 •  
 •  

Tabulka útlumu dle EN 352-1

 

 

 

 

 

Ochrana hlavy

 

 

 

 

 

Ochranné prostředky hlavy mohou být:

- průmyslové přilby chránící před padajícími předměty nebo před střetem hlavy s upevněnými předměty
- lehké přilby chránící pouze před střetem hlavy s pevně upevněnými předměty či před lehčím poraněním hlavy ( poškrábáním atd.)

 • EN 397: Technické podmínky pro ochranné průmyslové přilby

 • EN 812: Technické podmínky pro lehké průmyslové přilby

 

 

 

 

 

 

Ochrana trupu

 

 

 

 

 

Pracovní ochranné oděvy splňují základní požadavek normy EN 340 a dále se řídí podle níže uvedených norem a piktogramů.

PIKTOGRAMY DLE EN 340
Piktogramy ve tvaru štítu vyjadřují nebezpečí, před kterým má oděv chránit.
Druh nebezpečí je symbolizován obrázkem uvnitř piktogramu.
chrana při svařování a příbuzných Ochrana při svařování a příbuzných postupech
EN 116 11.
  Ochrana proti pořezu řetězovou pilou Ochrana proti pořezu řetězovou pilou
EN 381
Ochrana proti chlad Ochrana proti chladu
EN 342
  Ochrana proti teplu a plamen Ochrana proti teplu a plameni
EN 531, 470, 533
Ochrana proti nepříznivému počasí Ochrana proti nepříznivému počasí
EN 343
  Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi
EN 1073
Ochrana proti chemikaliím Ochrana proti chemikaliím
EN 130 34.
  Ochrana proti nebezpečným mikroorganismům Ochrana proti nebezpečným mikroorganismům
EN 14126
Ochrana proti statické elektřině Ochrana proti statické elektřině
EN 1149
     

 

Piktogramy vyjadřující zamýšlené použití ochranného oděvu
Piktogramy ve tvaru čtverce vyjadřují určené použití oděvu.
Druh použití je symbolizován obrázkem uvnitř čtverce.
chrana při svařování a příbuzných Ochranný oděv s vysokou viditelností
EN 471.
     

 

 

TABULKA VELIKOSTÍ ODĚVŮ DLE EN 13402

 

Tabulka č.1

Dámské velikosti
Velikost 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Výška postavy 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Obvod hrudníku 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146
Obvod sedu 94,5 98 101,5 105 108,5 114 119,5 125 130,5 136,5 142,5 148,5

Tabulka č.2

Pánské velikosti
Velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Výška postavy 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190
Obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod sedu 76 80 84 88 92 98 102 108 114 120 124

Tabulka č.3

Krátké velikosti
Velikost 24 25 26 27 28 29 30
Výška postavy 170 172 174 176 178 180 182
Obvod hrudníku 100 104 108 112 116 120 124
Obvod sedu 88 92 98 102 108 114 120

Tabulka č.4

Prodloužené velikosti
Velikost 90 94 98 102 106 110 114 118
Výška postavy 180 183 186 189 191 193 194 195
Obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116
Obvod sedu 76 80 84 88 92 98 102 108

Tabulka č.5

Dámské velikosti - výšková skupina 170
Velikost 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pasu 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Obvod boků 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Tabulka č.6

Pánské velikosti - výšková skupina 176 a 182
Velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pasu 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130
Obvod boků 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

Tabulka č.7

Oděvy protipořezové na výšku postavy 170(2), 182(4), 194(6)cm
Velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pasu 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130


tabulka pracich symbolu

 

 

 

 

 

Ochrana zraku a dýchadel

 

 

 

 

 

Ochranné pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpary a zářením z chemických látek.

Všechny modely ochranných brýlí byly testovány podle normy EN 166.
Ochrana proti optickému záření je zajištěna příslušnými filtry:
EN 169 - filtry pro svařování
EN 170 - filtry proti ultrafialovému záření
EN 171 - filtry proti infračervenému záření
EN 172 - proti sluneční filtry pro profesionální použití
EN 379 - filtry pro svařování se spínavým světeným prostupem nebo dvojím světelným prostupem

Normy pro ochranu dechu:
EN 149 - filtrační polomasky proti částicím
EN 405 - filtrační polomasky proti plynům a výparům
EN 140 - polomasky
EN 136 - celoobličejové masky
EN 143 - filtry proti prachu
EN 141 - filtry proti plynům
EN 146 - systémy s přívodem vzduchu
 

Pracovní obuv

Pracovní a bezpečnostní obuv splňuje požadavky norem EN 345, 347, 249 a dále se řídí podle níže uvedených specifikací a piktogramů.

 

 

POŽADAVKY NA PRACOVNÍ OBUV PODLE EN ISO 20 347
EN ISO 20 347
 • základní požadavky dle EN ISO 20 344 (např. odolnost proti oděru podešve)
CI
 • odolnost spodku obuvi proti chladu
E
 • absorpce energie v oblasti paty
A
 • antistatická obuv
WRU
 • průnik a absorpce vody - povrchový materiál
WR
 • odolnost obuvi proti průniku vody
FO
 • odolnost obuvi proti palivovým olejům
 
POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OBUV PODLE EN ISO 20 345
EN ISO 345 S1
 • základní požadavy dle EN ISO 20 344 (např. bezpečnostní tužinka, odolnost proti pohonným látkám, odolnost proti oděru podešve)
  + uzavřená patní část
  + antistaické vlastnosti
  + absorpce energie v patní části
EN ISO 20 345 S2
 • jako S1
  + průnik
  + absorpce vody
EN ISO 20 345 S3
 • jako S2
  + odoslnost proti propíchnutí
  + desénová podešev
HRO
 • odolnost podešve proti kontaktnímu teplu
HI
 • odolnost spodku obuvi proti teplu
P
 • odolnost proti propíchnutí
CI
 • odolnost spodku obuvi proti chladu
WR
 • odolnost obuvi proti průniku vody
EN ISO 17 249
 • bezpečnostní obuv odolná proti prořezu motorovou pilou
CR
 • odolnosti proti prořezu

 

 

 

PIKTOGRAMY DLE EN 345, 347, 249
Piktogramy vyjadřují nebezpečí, před kterým má pracovní a bezpečnostní obuv chránit.
Druh nebezpečí je symbolizován obrázkem uvnitř piktogramu.
Bezpečnostní tužinka Bezpečnostní tužinka.   Antistická obuv Antistická obuv
Odolnost proti propíchnutí Odolnost proti propíchnutí.   Odolnost proti uklouznutí Odolnost proti uklouznutí
Odolnost proti palivovým olejům Odolnost proti palivovým olejům.   Obuv s podešví odolávající kontaktnímu teplu do 300 C Obuv s podešví odolávající kontaktnímu teplu do 300° C
Odolnost proti chladu Odolnost proti chladu.   Obuv chránící před pořezáním motorovou pilou Obuv chránící před pořezáním motorovou pilou
Odolnost proti působení vody Odolnost proti působení vody.   Obuv odolná proti rizikům spojeným s hašením požáru Obuv odolná proti rizikům spojeným s hašením požáru
bsorpce energie v oblasti paty Absorpce energie v oblasti paty.   Obuv NON METALLIC bez kovových součástí Obuv NON METALLIC bez kovových součástí

 

 

VELIKOSTNÍ TABULKA OBUVI

 

Pánské Metrická čísla v mm  245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320
Metrická čísla v cm 25½ 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 31½ 32 33
Anglická čísla inch 6 7 8 9 10 11 12 12½ 13 14
Francouzská čísla steh   39 40 41   42   43 44 45 46 47   48 49

 

Dámské Metrická čísla v mm  215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Metrická čísla v cm 22½ 23 23½ 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28
Anglická čísla inch 2 3 4 5 6 7 8
Francouzská čísla steh 34 35 36 37   38   39 40 41   42

 

 

Chlapecké Metrická čísla v mm  220 225 230 235 240 245 250 255 260 270
Metrická čísla v cm 23 23½ 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 28
Anglickáčísla inch 3 4 5 6 7 8
Francouzská čísla steh 35 36 37   38   39 40 41 42