Savo WC 750ml

Cena za kus

40,80 Kč s DPH

(33,70 Kč bez DPH)


Kartónu obsahuje 12 ks

Kategorie:
Ostatní pomůcky
Podkategorie:
Úklidové prostředky,…
Výrobce:
ostatní­ dodavatelé
Obj. číslo:
071060


Savo WC Oceán tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně oceánu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Savo WC Turbo účinně odstraňuje vodní kámen v toaletě a vyčistí i hluboce usazené nečistoty. Toaleta je tak hygienicky čistá. Příjemná vůně zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Savo WC Citrón tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně citronu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Savo WC Louka tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně louky zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.


Toto zboží nezasíláme poštou, pouze osobní odběr!


Další informace:

Prvky označení

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


Dotaz na zboží

Poptávkový list

Poptávané zboží: Savo WC 750ml


   

Dostupnost zboží


Objednací kód
071060
Skladem